HOLSTRE KOOLI HOOLEKOGU KOOSSEIS

Elina Pata                            kooli lastevanemate esindaja                         esimees     See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Elo Nõmm                           kooli lastevanemate esindaja                         aseesimees

Relika Ivask                        lasteaia lastevanemate esindaja    

Loit Kivistik                         valla (pidaja) esindaja

Tiia Juus                               kooli lastevanemate esindaja                         sekretär

Maret Tammleht                 kooli lastevanemate esindaja

Tiina Türk                            lasteaia esindaja

Katrin Reimo                       lasteaia lastevanemate esindaja

Irma Tooming                     kooli õpetajate esindaja  

Kristo Pata                           ÕE liige osaleb vajadusel                                                                               

 

Alus:

Viljandi Vallavolikogu 28. veebruar 2018 nr 1-2/18 ´´Hoolekogu moodustamise kord ja töökord´´

 

 

 

Hoolekogu koosolekute kuupäevad ja päevakorrapunktid.

 

19.11.2018 NR 3 PÄEVAKORD:
  1. Käitumisprobleemidega poisid  ja koos vanematega hoolekogu ees, kaastaud ka noorsoopolitsei ja lastekaitse
  2. Jooksvad küsimused
01.10.2018 Nr 2 

PÄEVAKORD:

1. Hoolekogu koosseisu muudatus

2. Kooli eelarve tutvustamine

3. Muud päevakorralised küsimused

16.09.2018 Nr 1

PÄEVAKORD

  1. Hoolekogu tegevuse kokkuvõte 2017/2018 õ.a. (hoolekogu esimees)
  2. Hoolekogu 2018/2019 töökava kinnitamine
  3. Uue kooliaasta alguse korraldusega tutvumine (tutvustab direktor)
  4. Üldtööplaaniga tutvumine (õ.a. 2018/2019) (tutvustab direktor)
  5. Kooli eelarvesse 2019 mõtteid.
19.03.2018 Nr 4

PÄEVAKORD

1. Lasteaia toiduraha ja kohamaks

2. Muudatused hoolekogu liikmete hulgas

3. Jooksvad küsimused

19.02.2018 Nr 3

PÄEVAKORD

1. Õuesõppe vahendite soetamine-ideed/projektid .

2. Ülevaate saamine õppe-  ja kasvatustegevusest.

3. Avatud uste päev (kas teeme ja kuidas?)

4. Muud vajadusest tulenevad tegevused.

30.11.2017 Nr 2

PÄEVAKORD

1.           LA kodukord (seoses koolitusel osalemisega ja teatud info muutustega uuendatud )

2.            LA tegevuste mitmekesistamine

3.            2018 a. eelarve tutvustus

4.            Jooksvad küsimused 

04.09.2017 Nr 1

PÄEVAKORD

1.            Holstre kooli õppekava kinnitamine

2.            LA tegevuskava  2017-2018 a.

3.            Kooli üldtööplaaniga tutvumine

4.            Hoolekogu töökava kinnitamine

5.            Info Erich Alvar Ramcke õppes osalemise planeerimise kohta

07.08.2017 Nr 5

PÄEVAKORD

1.            Tööplaani koostamine

12.06.2017 Nr 4

PÄEVAKORD

1.            Holstre kooli 1. Klassi õpilase Erich Alvar Ramcke käitumisprobleemid.    

2.            Jooksvad küsimused.

3.            2017/2018. Õppeaasta tööplaani kava.

 

27.03.2017 Nr 3

PÄEVAKORD

1.            Ekoolilt üleminek Studiumile.   

2.            Õppeaasta jagamine trimestriks ja 5 koolivaheaega.

3.            Maavalitsusest järelevalve Holstre koolis 28.03.2017.

4.            Jooksvad küsimused.

01.11.2016 Nr 2

PÄEVAKORD:

1.            Hoolekogu kooseis ja kooseisust loobumis soov

2.            Hoolekogu esimehe, aseesimehe, protokollija kinnitamine

3.            Holstre kooli arengukava aastateks 2017-2019 kinnitamine

4.            Suvelasteaia lahtiolek Holstre kooli 2017 aasta suvel- direktor

26.09.2016 Nr 1

PÄEVAKORD

1.            Hoolekogu arengu- ja tegevusplaani tutvustamine, täiendamine.   

2.            Pingid koridori.

3.            Hoolekogule raha eraldamine.

4.            Õpilaste premeerimine.

5.            Joogivesi ja õpikute puudumine.

6.            Vahetundide sisustamine.

7.            Hoolekogu tegevuskava

22.03.2016 Nr 5

PÄEVAKORD

1.            Suvine hoolekogu liikmete väljasõidu plaan, kas Soomaale või Ruhnu  saarele või Vormsi saarele ja Haapsalu.

2.            Meie murelapsed.

3.            Jooksvad küsimused

30.12.2015 Nr 4

PÄEVAKORD

1.            Viljandi Vallavolikogu on oma istungil algatanud hariduse arengukava koostamise, mille eesmärgiks on valdkonna 2015-2019.a. tegevusplaani väljatöötamine.

Alapunkt 1.8 käsitleb koolihariduse jätkumise võimalusi valla väiksemates koolides.

Hoolekogu esitab Pöördumise Viljandi valla valitsuse ja volikogu poole Holstre kooli säilitamise vajalikkusest tulevikus ja soovime selle teema arutelus osaleda.

2.            Vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra kinnitamine.

3.            Jooksvad küsimused.

4.            Maikuus ootame külalisi kooli, kes osalevad Erasmus+ BEST projektis.

10.11. 2015 Nr 3

PÄEVAKORD:

1.            Hoolekogu liikmete koolitundide külastus

2.            Hoolekogu tööplaan

3.            Muud päevakorralised küsimused

     
05.11.2015 Nr 2

PÄEVAKORD

1.            Reedel, 13.novembril toimub õppepäev Tallinnas

2.            Söömiskultuur meie kooli sööklas

3.            Hoolekogu töökava 2015-2016 õppeaastaks

4.            Holstre Kooli lasteaiarühma kodukord

5.            Holstre lasteaia õppekava

6.            Muud päevakorralised küsimused

07.10.2015 Nr 1

PÄEVAKORD

1.            Hoolekogu päevakorra kinnitamine

2.            Hoolekogu esimehe tagandamine hoolekogu esimehe kohalt ning hoolekogu esimehe, aseesimehe ja protokollija valimine

3.            Arengukava 2015-2017 kinnitamine

4.            Holstre lasteaiarühma “Mõmmik” ja ´´Karukell´´ turvalise ja tervisliku keskkonna riskianalüüsi tutvustamine

5.            Plaanid 2015/2017 õppeaastaks

6.            Muud päevakorralised küsimused