Ametikoht:
sekretär, tööõpetuse ja käsitöö õpetaja
aino@holstrekool.ee