Ametikoht:
inglise keele õpetaja, klassijuhataja (6. ja 7. klass)
marika@holstrekool.ee