Ametikoht:
inglise keele õpetaja, klassijuhataja (7. ja 8. klass)
marika@holstrekool.ee