1. 8.15 – 9.00
2. 9.10 – 9.55
3. 10.05 – 10.50
I söögivahetund (1.-5. klass)
4. 11.05 – 11.50
II söögivahetund (6.-9. klass)
5. 12.05 – 12.50
6. 13.00 – 13.45
  oode (õpilased avalduse alusel)
7. 13.55– 14.40
8. 14.45 – 15.30