Kool

Konsultatsiooniajad


ÕPETAJA

AINE

AEG

KRISTI SAKSNIIT

BIOLOOGIA               LOODUSÕPETUS 

Kokkuleppel K 8 tund

MARIKA KIVISTIK

INGLISE KEEL

1.KL MATEMAATIKA

K 7. tund

ENE KARU

GEOGRAAFIA

T,N  7. ja 8. tund

KÄDI-LIIS HUNT

MATEMAATIKA                              

FÜÜSIKA

Õppima/küsima E-K 8.00 -vajalik registreerida

Vastama T 7. tund ja N 7. tund

MAI VILGELM

KEEMIA

R 7. tund

KELLY VOMM

KEHALINE KASVATUS

ARVUTIÕPETUS

E 6. ja 7. tund

Kokkuleppel ka muul ajal

PÄIVO NÕMMIK

TÖÖÕPETUS

E 7. tund

EVE ALL

MUUSIKAÕPETUS

N 8. tund

MARET AASA

AJALUGU

ÜHISKONNAÕPETUS

T 7. tund

ANETT LANNO

EESTI KEEL, KIRJANDUS

K 7. tund-eelregistreerimisega 

8. ja 9. klass kokkuleppega ajad

IRMA TOOMING

VENE  KEEL

ALGKLASSID

T 6. ja 7. tund

N 7. tund

SIRJE KANNEL

KUNSTIÕPETUS

Kokkuleppel

EHA HANSON

ALGKLASSID

E 7. tund

AINO KAHU

KÄSITÖÖ

E 7. tund

ÕPETAJA

AINE

AEG

KRISTI SAKSNIIT

BIOLOOGIA               LOODUSÕPETUS 

Kokkuleppel K 8 tund

MARIKA KIVISTIK

INGLISE KEEL

1.KL MATEMAATIKA

K 7. tund

ENE KARU

GEOGRAAFIA

T,N  7. ja 8. tund

KÄDI-LIIS HUNT

MATEMAATIKA                              

FÜÜSIKA

Õppima/küsima E-K 8.00 -vajalik registreerida

Vastama T 7. tund ja N 7. tund

MAI VILGELM

KEEMIA

R 7. tund

KELLY VOMM

KEHALINE KASVATUS

ARVUTIÕPETUS

E 6. ja 7. tund

Kokkuleppel ka muul ajal

PÄIVO NÕMMIK

TÖÖÕPETUS

E 7. tund

EVE ALL

MUUSIKAÕPETUS

N 8. tund

MARET AASA

AJALUGU

ÜHISKONNAÕPETUS

T 7. tund

ANETT LANNO

EESTI KEEL, KIRJANDUS

K 7. tund-eelregistreerimisega 

8. ja 9. klass kokkuleppega ajad

IRMA TOOMING

VENE  KEEL

ALGKLASSID

T 6. ja 7. tund

N 7. tund

SIRJE KANNEL

KUNSTIÕPETUS

Kokkuleppel

EHA HANSON

ALGKLASSID

E 7. tund

AINO KAHU

KÄSITÖÖ

E 7. tund