Uudised

Info distantsõppe kohta 18. märts Eve All


Head  Holstre Kooli õpilased ja lapsevanemad. 

 

Käesolev koduõppe periood on kasutusele võetud selleks, et viirus ei leviks. See ei ole koolivaheaeg ega puhkuseperiood. 

Palume kõigil jääda koduseks ning vältida rahvarohkeid kohti. Kehtestage kodus päevakava ning osalege hoolsalt õppetöös.  

 

Õppetöö toimub koolipäeva jooksul (9.00.-16.00), st õpetaja on valmis toetama õppetegevust kokkulepitud suhtluskanalite kaudu, lisaks on võimalik õpetajate poole pöörduda küsimuste korral tööpäevadel kell 16-18. Õppetöö sisu märgib õpetaja Stuudiumisse hiljemalt koolipäeva alguseks. Stuudiumi kasutamises võib tekkida tõrkeid, kirjutage oma õppeülesanded õpilaspäevikusse/märkmikusse ja jälgige, kuidas õpetaja soovib tunni tagasisidet. Pidage kinni tähtaegadest ja kellaaegadest. 

Õpilastel on võimalik vastavalt vajadusele pöörduda õpetajate/ abiõpetajate/eripedagoogi poole. 

 

Tavapärast huviringide tegevust ei toimu.

 

Kõik kooli sündmused ja loovtööde kaitsmine lükkuvad edasi uute korraldusteni. 

 

Kool teostab igapäevaselt järelvalvet selle kohta, kuidas õpilased distantsõppes osalevad. Selleks jälgitakse tööde laekumist ning suhtlust õpetajate ja õpilaste vahel koolipäeva jooksul. 

 

Ühtlasi palume anda teada õpilastest, kes koolipäeva ajal 8.15–16.00 kaubanduskeskustes või mujal aega veedavad meiliaadressile 

direktor@holstrekool.ee. 

 

Värskes õhus liikumine on teretulnud, aga tehke seda pigem terviserajal või koduaias liikudes. Vältige lähikontakte väljaspool pereringi. 

 

Holstre Kooli direktor Anu Saar

 

Head  Holstre Kooli õpilased ja lapsevanemad. 

 

Käesolev koduõppe periood on kasutusele võetud selleks, et viirus ei leviks. See ei ole koolivaheaeg ega puhkuseperiood. 

Palume kõigil jääda koduseks ning vältida rahvarohkeid kohti. Kehtestage kodus päevakava ning osalege hoolsalt õppetöös.  

 

Õppetöö toimub koolipäeva jooksul (9.00.-16.00), st õpetaja on valmis toetama õppetegevust kokkulepitud suhtluskanalite kaudu, lisaks on võimalik õpetajate poole pöörduda küsimuste korral tööpäevadel kell 16-18. Õppetöö sisu märgib õpetaja Stuudiumisse hiljemalt koolipäeva alguseks. Stuudiumi kasutamises võib tekkida tõrkeid, kirjutage oma õppeülesanded õpilaspäevikusse/märkmikusse ja jälgige, kuidas õpetaja soovib tunni tagasisidet. Pidage kinni tähtaegadest ja kellaaegadest. 

Õpilastel on võimalik vastavalt vajadusele pöörduda õpetajate/ abiõpetajate/eripedagoogi poole. 

 

Tavapärast huviringide tegevust ei toimu.

 

Kõik kooli sündmused ja loovtööde kaitsmine lükkuvad edasi uute korraldusteni. 

 

Kool teostab igapäevaselt järelvalvet selle kohta, kuidas õpilased distantsõppes osalevad. Selleks jälgitakse tööde laekumist ning suhtlust õpetajate ja õpilaste vahel koolipäeva jooksul. 

 

Ühtlasi palume anda teada õpilastest, kes koolipäeva ajal 8.15–16.00 kaubanduskeskustes või mujal aega veedavad meiliaadressile 

direktor@holstrekool.ee. 

 

Värskes õhus liikumine on teretulnud, aga tehke seda pigem terviserajal või koduaias liikudes. Vältige lähikontakte väljaspool pereringi. 

 

Holstre Kooli direktor Anu Saar