Uudised

NB! 14. märts Eve All


Alates 16. märtsist läheb Holstre kool üle distantsõppele. Selleks palume jälgida Stuudiumit. Õppeülesannete täitmine on kohustuslik. Lapse haigestumine märkida  Stuudiumisse.

14 päeva järel hinnatakse olukorda ja tehakse otsus distantsõppe perioodi pikendamise vajalikkuse kohta. Kool jälgib Haridus- ja Teadusministeeriumi soovitusi: https://www.hm.ee/et 

Kooli jäänud õppevahendid (õpikud, töövihikud) ja muud isiklikud esemed on võimalik kätte saada 16. märtsil ajavahemikul 7.30-14.00.

Jälgige infot Holstre kooli kodulehelt ja Stuudiumist.

Alates 16. märtsist läheb Holstre kool üle distantsõppele. Selleks palume jälgida Stuudiumit. Õppeülesannete täitmine on kohustuslik. Lapse haigestumine märkida  Stuudiumisse.

14 päeva järel hinnatakse olukorda ja tehakse otsus distantsõppe perioodi pikendamise vajalikkuse kohta. Kool jälgib Haridus- ja Teadusministeeriumi soovitusi: https://www.hm.ee/et 

Kooli jäänud õppevahendid (õpikud, töövihikud) ja muud isiklikud esemed on võimalik kätte saada 16. märtsil ajavahemikul 7.30-14.00.

Jälgige infot Holstre kooli kodulehelt ja Stuudiumist.