Õppetöö

Eksamid ja tasemetöödEksamid

 

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on 2022/23 õppeaastal järgmised: 

https://www.riigiteataja.ee/akt/121052022003  Määrus vastu võetud 20.05.2022 nr 15 

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 30 lõike 4, § 31 lõike 4 ning § 34 lõike 3 alusel. 

1) eesti keel (kirjalik) – R  2. juuni 2023. a; 

2) matemaatika (kirjalik) – K  7. juuni 2023. a; 

3) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos,  ühiskonnaõpetuses või  inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – E 12. juuni 2023. a; 

4) valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 12. –13. juuni 2023. a; 

 

Tasemetööd

 1. 4. klassi tasemetöö õppeained, vormid ja ajad on järgmised: 
   1) matemaatika (kirjalik) – 19. –22. september 2022. a; 
   2) eesti  keel (kirjalik) – 23. september; 26. –27. september 2022. a; 
   3) loodusõpetus (kirjalik) – 10. –13. oktoober 2022. a. 

 1. 7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised: 
   1) matemaatika (kirjalik) – 19. –22. september 2022. a; 
   2) eesti keel (kirjalik) – 23. september; 26. –27. september 2022. a; 
   3) loodusõpetus (kirjalik) – 10. –13. oktoober 2022. a. 

 1. III kooliastme tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised: 
   1) A2-keeletasemel inglise keel (kirjalik) – 17. –18. oktoober 2022. a; 
   2) A2-keeletasemel inglise keel (suuline) – 17. –21. oktoober 2022. a; 
   3) A2-keeletasemel vene keel (kirjalik ja suuline) – 11. –12. jaanuar 2023. a. 

 

 

 

Eksamid

 

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on 2022/23 õppeaastal järgmised: 

https://www.riigiteataja.ee/akt/121052022003  Määrus vastu võetud 20.05.2022 nr 15 

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 30 lõike 4, § 31 lõike 4 ning § 34 lõike 3 alusel. 

1) eesti keel (kirjalik) – R  2. juuni 2023. a; 

2) matemaatika (kirjalik) – K  7. juuni 2023. a; 

3) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos,  ühiskonnaõpetuses või  inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – E 12. juuni 2023. a; 

4) valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 12. –13. juuni 2023. a; 

 

Tasemetööd

 1. 4. klassi tasemetöö õppeained, vormid ja ajad on järgmised: 
   1) matemaatika (kirjalik) – 19. –22. september 2022. a; 
   2) eesti  keel (kirjalik) – 23. september; 26. –27. september 2022. a; 
   3) loodusõpetus (kirjalik) – 10. –13. oktoober 2022. a. 

 1. 7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised: 
   1) matemaatika (kirjalik) – 19. –22. september 2022. a; 
   2) eesti keel (kirjalik) – 23. september; 26. –27. september 2022. a; 
   3) loodusõpetus (kirjalik) – 10. –13. oktoober 2022. a. 

 1. III kooliastme tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised: 
   1) A2-keeletasemel inglise keel (kirjalik) – 17. –18. oktoober 2022. a; 
   2) A2-keeletasemel inglise keel (suuline) – 17. –21. oktoober 2022. a; 
   3) A2-keeletasemel vene keel (kirjalik ja suuline) – 11. –12. jaanuar 2023. a.