Õppetöö

Eksamid ja tasemetöödEKSAMID:

 

Põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

  1) eesti keel (kirjalik) – E 30. mai 2022. a;

  2) matemaatika (kirjalik) – E  6. juuni 2022. a;

  3) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – T  14. juuni 2022. a;

 

 

8. klassil toimub üleminekueksam matemaatikas, kuupäev on täpsustamisel

 

7. klassil toimub üleminekueksam, aine ja kuupäev on täpsustamisel

 

RIIKLIKUD TASEMETÖÖD:

 

4. klassi tasemetöö õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

  1) matemaatika (kirjalik) – 14.–17. september 2021. a;

  2) eesti/vene keel (kirjalik) – 28.–29. september 2021. a;

  3) loodusõpetus (kirjalik) – 6.–7. oktoober 2021. a.

 

 7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

  1) matemaatika (kirjalik) – 14.–17. september 2021. a;

  4) eesti/vene keel (kirjalik) – 30. september 2021. a; 1. oktoober 2021. a;

  5) loodusõpetus (kirjalik) – 4.–5. oktoober 2021. a;

  6) inglise keel (kirjalik) – 8. oktoober; 11. oktoober 2021. a;

  7) inglise keel (suuline) – 8. oktoober; 11.–13. oktoober 2021. a;

EKSAMID:

 

Põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

  1) eesti keel (kirjalik) – E 30. mai 2022. a;

  2) matemaatika (kirjalik) – E  6. juuni 2022. a;

  3) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – T  14. juuni 2022. a;

 

 

8. klassil toimub üleminekueksam matemaatikas, kuupäev on täpsustamisel

 

7. klassil toimub üleminekueksam, aine ja kuupäev on täpsustamisel

 

RIIKLIKUD TASEMETÖÖD:

 

4. klassi tasemetöö õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

  1) matemaatika (kirjalik) – 14.–17. september 2021. a;

  2) eesti/vene keel (kirjalik) – 28.–29. september 2021. a;

  3) loodusõpetus (kirjalik) – 6.–7. oktoober 2021. a.

 

 7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

  1) matemaatika (kirjalik) – 14.–17. september 2021. a;

  4) eesti/vene keel (kirjalik) – 30. september 2021. a; 1. oktoober 2021. a;

  5) loodusõpetus (kirjalik) – 4.–5. oktoober 2021. a;

  6) inglise keel (kirjalik) – 8. oktoober; 11. oktoober 2021. a;

  7) inglise keel (suuline) – 8. oktoober; 11.–13. oktoober 2021. a;