Eksamid ja tasemetööd

Eksamid

2023/2024 õppeaasta põhikooli lõpueksamite ja tasemetööde õppeained, vormid ja ajad: 

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on 2023/ 24 õppeaastal järgmised: 

  • eesti keel (kirjalik) – 31. mai 2024. a; 

  • matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2024. a; 

  • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise keeles (B1-tasemel), prantsuse keeles (B1-tasemel), saksa keeles (B1-tasemel) või vene keeles võõrkeelena (B1-tasemel)(kirjalik) – 12. juuni 2024. a; 

  • valikeksam vene keeles võõrkeelena (B1-tasemel)(suuline) – 12.–13. juuni 2024. a; 

  • valikeksam inglise keeles (B1-tasemel)(suuline) – 12.–14. juuni 2024. a. 

https://harno.ee/eksamid-testid-ja-uuringud/eksamid-testid-ja-lopudokumendid/pohikooli-lopueksamidlink opens on new page 

 

Tasemetööd

2023/2024 õppeaastal kool osaleb tasemetööl, kui on valimis.

Avaldatud 27.08.2021. Viimati muudetud 25.09.2023.