Õppenõukogu

ÕPPENÕUKOGU

  1.  Koolil on õppenõukogu, mille ülesandeks on oma pädevuse piires õppe ja kasvatuse analüüsimine ja hindamine ning õppe- ja kasvatusalaste otsuste tegemine.
  2.  Õppenõukogu liikmeteks on kooli direktor, õppealajuhataja, õpetajad, tugispetsialistid ja teised direktori nimetatud isikud.
  3.  Õppenõukogu tegevusse kaasatakse õpilasesinduse esindaja.

HOLSTRE KOOLI ÕPPENÕUKOGUDE PLAAN AASTAKS 2023/2024

26.09.2023 Loovtöö teemad, korraldus 

05.12.2023 I trimestri kokkuvõte 

20.03.2024 II trimestri kokkuvõte 

24.05.2024 9.klassi aastahinnete kinnitamine 

07.06.2024 III trimestri kokkuvõte, aastahinded 1.- 8. klass 

18.06.2024 9. klassi lõpetamine

Avaldatud 07.10.2019. Viimati muudetud 19.05.2024.