Projektid ja osalemine programmides

Projektid 2021-2022

1. SA Innove ja Euroopa Sotsiaalfond toetavad Holstre kooli projekti "Toetava koolikultuuri arendamine ja uueneva õpikäsituse rakendamine Holstre Koolis" summas 10 000 €. Periood on 12 kuud (30.04.2021-25.04.2022) 

Eesmärgiks on  õppija arengu toetamine kaasaegsest õpikäsitusest lähtuvalt, lõimitud õppe rakendamine, õppekava uuendamine. Õpetajad on ühise meeskonnana omandamas teadmisi õppija- ja õppimiskesksest koolikultuurist; muutunud õpikäsitusest, muutunud rollidest. Tundes kaasaegseid teooriad (õppimise alusprotsessid, õpimotivatsiooni ja pingutuse juhtimine jne)  suudavad õpetajad kujundada õppimiseks soodsat ja julgustavat, õppijast lähtuvat keskkonda.

Projekti käigus  läbib kooli töötajaskond  kaks täiendkoolitust, see hõlmab 8 koolituspäeva,  toimuvad kollektiivisisesed õpitoad, et rakendada saadud teadmisi praktikas, toimub ühepäevane meeskondlik õppekäik Tartu TeRa õppeasutustesse.

 

2. „Köögivilja teekond söögilauale läbi praktiliste tegevuste“ (PRIA Koolikava kaasnevate haridusmeetmete toetus)

Sihtrühm: lasteaed

Projektiga seotud tegevused: Holste aiandi külastus, peenrakastide rajamine ja hooldamine, smuutikohvik, toidutootmisega tutvumine (Nopri talu)

 

 

Projektid 2018- 2020

I  Loodushariduslikud, rahastaja SA KIK

1. 2018- Loodusõppepäev Penijõe looduskeskuses ja MTÜ Maavillane talus

2. Õppekäik Kohtla kaevandusmuuseumisse, Auvere/ Eesti elektrijaama.

3. Õppekäik TÜ Loodusmuuseumisse.

4. Õppeprogramm "Tunneme Eestimaa kalu"  EMÜ Võrtsjärve õppekeskuses.

 

II  Õppekava toetavad, rahastaja Rahvakultuuri Keskus (transpordi toetus)

1. „Pipi Pikksukk“ Rahvusooperis Estonia

2. „Savoy ball“ Rahvusooperis Estonia

3. „Buratino“ Rahvusooperis Estonia

4. „Naksitrallid“ Tartu Sadamateatris

5. „West Side Story“ Rahvusooperis Estonia

 

III  Projekt „Aitan lapsi!“ ( etenduste, muuseumi tasuta pääsmed)

1. „Tuul kuu pealt“ Ugalas

2. „Savoy ball“ Rahvusooperis Estonia

3. „Buratino“ Rahvusooperis Estonia 

4. KUMU ühiskülastus

5. „West Side Story“ Rahvusooperis Estonia

 

 

 

Avaldatud 07.10.2019. Viimati muudetud 13.06.2022.