Holstre Kooli visioon ja missioon

Visioon

Holstre Kool on kaasaegse õpikeskkonnaga isiksuse arengut toetav kool.

 

Missioon

Toetame õpilase kujunemist elus toimetulevaks, oma võimeid tajuvaks, arenemisvõimeliseks isiksuseks. Kool on kogukonna hariduslik- kultuuriline eestvedaja ja suunaja. Koolis väärtustatakse loovust, innovaatilisust, traditsioone ja kodukohta.

Avaldatud 24.05.2021. Viimati muudetud 24.05.2021.