Kool

Hoolekogu


Hoolekogu koosseis 2019/2020 õppeaastal:

 

Katrin Reimo – vanemate esindaja, hoolekogu esimees;

Vello Juur – vanemate esindaja, hoolekogu aseesimees;

Tiia Juus – vanemate esindaja, hoolekogu sekretär;

Maret Tammleht – vanemate esindaja;

Tiia Mettus – vanemate esindaja;

Kätlin Kangur – vanemate esindaja;

Krister Kivistik – vanemate esindaja;

Anne-Grete Noormets – vanemate esindaja;

Mariin Manglus – vanemate esindaja;

Kristi Innos – õpetajate esindaja;

Irma Tooming – õpetajate esindaja;

Mirtel Lensin – õpilaste esindaja;

Loit Kivistik – kooli pidaja esindaja.

 

Viljandi Vallavalitsuse korraldus - Holstre Kooli hoolekogu koosseisu kinnitamine

 

Hoolekogu koosolekud:

Kuupäev Koosoleku teemad
12. september 2019

Hoolekogu tegevuste kokkuvõte 2018/2019 õppeaasta   

Uue hoolekogu töökava kinnitamine

Hoolekogu liikmete nimekirja arutelu      

Üldtööplaaniga, ürituste kavaga tutvumine

Eelarve tutvustamine ja heakskiit 

Koolitus: Hoolekogu töö  koolis ja lasteasutuses. Muudatusi hoolekogu töös põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses. Hoolekogude seadusandlus ja koosolekute läbiviimine

 

4. november 2019

Hoolekogu töökorraldus

Hoolekogu töökava kinnitamine

Arengukava kinnitamine

2020. aasta eelarve kaitsmise kokkuvõte

Turvalisus koolis – keelatud esemete toomine kooli

Hoolekogu liikmete nimekirja kinnitamine. Uue hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine.

 

Hoolekogu koosseis 2019/2020 õppeaastal:

 

Katrin Reimo – vanemate esindaja, hoolekogu esimees;

Vello Juur – vanemate esindaja, hoolekogu aseesimees;

Tiia Juus – vanemate esindaja, hoolekogu sekretär;

Maret Tammleht – vanemate esindaja;

Tiia Mettus – vanemate esindaja;

Kätlin Kangur – vanemate esindaja;

Krister Kivistik – vanemate esindaja;

Anne-Grete Noormets – vanemate esindaja;

Mariin Manglus – vanemate esindaja;

Kristi Innos – õpetajate esindaja;

Irma Tooming – õpetajate esindaja;

Mirtel Lensin – õpilaste esindaja;

Loit Kivistik – kooli pidaja esindaja.

 

Viljandi Vallavalitsuse korraldus - Holstre Kooli hoolekogu koosseisu kinnitamine

 

Hoolekogu koosolekud:

 

Kuupäev Koosoleku teemad
12. september 2019

Hoolekogu tegevuste kokkuvõte 2018/2019 õppeaasta   

Uue hoolekogu töökava kinnitamine

Hoolekogu liikmete nimekirja arutelu      

Üldtööplaaniga, ürituste kavaga tutvumine

Eelarve tutvustamine ja heakskiit 

Koolitus: Hoolekogu töö  koolis ja lasteasutuses. Muudatusi hoolekogu töös põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses. Hoolekogude seadusandlus ja koosolekute läbiviimine

 

4. november 2019

Hoolekogu töökorraldus

Hoolekogu töökava kinnitamine

Arengukava kinnitamine

2020. aasta eelarve kaitsmise kokkuvõte

Turvalisus koolis – keelatud esemete toomine kooli

Hoolekogu liikmete nimekirja kinnitamine. Uue hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine.