Koolielu

Hoolekogu


Hoolekogu koosseis 2020/2021 õppeaastal:

Reelika Pevgonen - vanemate esindaja (hoolekogu esimees) tel 58609588, reelika.pevgonen@gmail.com
Vello Juur - vanemate esindaja (hoolekogu aseesimees)
Tiia Juus - vanemate esindaja (hoolekogu sekretär)
Maret Tammleht - vanemate esindaja
Tiia Mettus - vanemate esindaja
Kätlin Kangur - vanemate esindaja
Krister Kivistik - vanemate esindaja
Katrin Reimo - vanemate esindaja
Pille Pikner-Vaiksaar - vanemate esindaja
Irma Tooming - õpetajate esindaja
Anett Põldsaar - õpetajate esindaja
Mirtel Lensin - õpilasesinduse esindaja
Loit Kivistik - kooli pidaja esindaja

 

Viljandi Vallavalitsuse korraldus - Holstre Kooli hoolekogu koosseisu kinnitamine

 

Hoolekogu koosolekud:

Kuupäev Koosoleku teemad

25.08.2020

 1. Direktori kokkuvõte mis suvel tehtud ja mis uue õppeaastal ees.
 2. Hoolekogu 2020/2021 õ.a. tegevuste planeerimine (töökava)

 

20.09.2020
 1. Personali koosseisu viimine vastavusse koolile seatud õppe- ja kasvatusöö ülesannete täitmisega
 2. Eelarve esitamine
 3. Holstre Kooli osalemine 5. septembril Mulgimaa Peremängus õppetöö hulka arvestmine

26.10.2020

 1. Direktori jooksvate teemade ettekanne ja arutelu.
 2. Uue hoolekogu esimehe valimine
 3. Hoolekogu liikmete nimekirja kinnitamine.

04.12.2020

 1. Kokkuvõte kuidas läks Holstre Kooli struktuuri muudatustega.
 2. Holstre Kooli Kodukord Lisa 2  DISTANTSÕPPE KORRALDAMINE.
 3. Jooksev info.
25.01.2021
 1. Dokumentidele heakskiidu andmine
 2. Lasteaia suvine puhkus
 3. Jooksvad küsimused
 • Palgakorralduse juhend Holstre koolis - täiesti uus dokument, mis sisaldab palgakorralduse põhimõtteid s.h. palga maksmise korda. Dokument peab olema hiljem kooli kodulehel.
 • Holstre kooli töökorralduse reeglid - põhilisteks muudatusteks on õppealajuhataja lisandumine ülesannetesse, koolimaja lahtioleku aeg 18.00 asemel maja avatud 19.00-ni ja info jagamine Holstre koolis.
 • Holstre kooli andmekaitsetingimused
 • meie lasteaed on olnud aastaid kinni jaanipäevast juuli lõpuni. Selle aastal oleks kuupäevad järgmised 28.06-01.08.2021. Kehtib ka vallapoolne maksuvabastus kohamaksust suvekuudel avalduse alusel, 1,2 või 3 kuud

 

     

Hoolekogu koosseis 2020/2021 õppeaastal:

Reelika Pevgonen - vanemate esindaja (hoolekogu esimees) tel 58609588, reelika.pevgonen@gmail.com
Vello Juur - vanemate esindaja (hoolekogu aseesimees)
Tiia Juus - vanemate esindaja (hoolekogu sekretär)
Maret Tammleht - vanemate esindaja
Tiia Mettus - vanemate esindaja
Kätlin Kangur - vanemate esindaja
Krister Kivistik - vanemate esindaja
Katrin Reimo - vanemate esindaja
Pille Pikner-Vaiksaar - vanemate esindaja
Irma Tooming - õpetajate esindaja
Anett Põldsaar - õpetajate esindaja
Mirtel Lensin - õpilasesinduse esindaja
Loit Kivistik - kooli pidaja esindaja

 

Viljandi Vallavalitsuse korraldus - Holstre Kooli hoolekogu koosseisu kinnitamine

 

Hoolekogu koosolekud:

Kuupäev Koosoleku teemad

25.08.2020

 1. Direktori kokkuvõte mis suvel tehtud ja mis uue õppeaastal ees.
 2. Hoolekogu 2020/2021 õ.a. tegevuste planeerimine (töökava)

 

20.09.2020
 1. Personali koosseisu viimine vastavusse koolile seatud õppe- ja kasvatusöö ülesannete täitmisega
 2. Eelarve esitamine
 3. Holstre Kooli osalemine 5. septembril Mulgimaa Peremängus õppetöö hulka arvestmine

26.10.2020

 1. Direktori jooksvate teemade ettekanne ja arutelu.
 2. Uue hoolekogu esimehe valimine
 3. Hoolekogu liikmete nimekirja kinnitamine.

04.12.2020

 1. Kokkuvõte kuidas läks Holstre Kooli struktuuri muudatustega.
 2. Holstre Kooli Kodukord Lisa 2  DISTANTSÕPPE KORRALDAMINE.
 3. Jooksev info.
25.01.2021
 1. Dokumentidele heakskiidu andmine
 2. Lasteaia suvine puhkus
 3. Jooksvad küsimused
 • Palgakorralduse juhend Holstre koolis - täiesti uus dokument, mis sisaldab palgakorralduse põhimõtteid s.h. palga maksmise korda. Dokument peab olema hiljem kooli kodulehel.
 • Holstre kooli töökorralduse reeglid - põhilisteks muudatusteks on õppealajuhataja lisandumine ülesannetesse, koolimaja lahtioleku aeg 18.00 asemel maja avatud 19.00-ni ja info jagamine Holstre koolis.
 • Holstre kooli andmekaitsetingimused
 • meie lasteaed on olnud aastaid kinni jaanipäevast juuli lõpuni. Selle aastal oleks kuupäevad järgmised 28.06-01.08.2021. Kehtib ka vallapoolne maksuvabastus kohamaksust suvekuudel avalduse alusel, 1,2 või 3 kuud