HOKO - Ajaleht

Holstre Kooli ajaleht kevad 2022

Holstre kooli ajaleht HOKO valmis III kooliastme ehk 7.- 9. klassi õpilaste projekttööna. Meie kool osaleb programmis Tuleviku Kool ja projektõppe rakendamine on seotud eesmärgiga anda noortele õppetöös valikuvõimalusi. Projektõpe tähendab erinevate õppeainete lõimimist, õpilaste huvidest lähtumist võimaldades teha ise valikuid. Meie kooli õpetajad osalesid  2021. aasta aprillist – 2022. aasta märtsini projektis „Toetava koolikultuuri arendamine ja kaasaegse õpikäsituse rakendamine" ning omandasid selle käigus vajalikud teadmised projektõppe rakendamise kohta. 

Ajalehe esimest numbrit saad lugeda SIIT.

Loodame, et HOKO esimene number lugejatele meeldib!

Avaldatud 30.05.2022. Viimati muudetud 31.05.2022.