Kool

Õpilasesindus


Holstre Kooli õpilasesindusse kuulub alates 5. klassist igast klassist üks esindaja. 

Käesoleval õppeaastal on meie õpilasesinduse liikmed

Laura (5. klass)

Janell (6. klass)

Annaliisa (7. klass)

Mirtel (8. klass) (ÕE president)

Natalie Desiree (9. klass)

 

Holstre Kooli õpilasesinduse põhieesmärgiks on kaitsta meie õpilaste huve ja õigusi ning esindada neid kooli, kohaliku omavalitsuse ja riigi tasandil.

Õpilasesindus lahendab õpilaste probleeme, võtab sõna kooli arengukava ja kodukorra osas ning korraldab kooli sündmusi, nagu nt poiste päev, sõbrapäev, tüdrukute päev, pallipäev jm

Muutmisel on ÕE põhikiri, et oleks võimalus olla veelgi toimekamad ja täita oma ülesandeid.

 

 

Holstre Kooli õpilasesindusse kuulub alates 5. klassist igast klassist üks esindaja. 

Käesoleval õppeaastal on meie õpilasesinduse liikmed

Laura (5. klass)

Janell (6. klass)

Annaliisa (7. klass)

Mirtel (8. klass) (ÕE president)

Natalie Desiree (9. klass)

 

Holstre Kooli õpilasesinduse põhieesmärgiks on kaitsta meie õpilaste huve ja õigusi ning esindada neid kooli, kohaliku omavalitsuse ja riigi tasandil.

Õpilasesindus lahendab õpilaste probleeme, võtab sõna kooli arengukava ja kodukorra osas ning korraldab kooli sündmusi, nagu nt poiste päev, sõbrapäev, tüdrukute päev, pallipäev jm

Muutmisel on ÕE põhikiri, et oleks võimalus olla veelgi toimekamad ja täita oma ülesandeid.