Ära rääma!

Loomise kuupäev 08.02.2020

Juba mõned päevad on koolimajas oma koha leidnud uhke prügikast pandipakenditele. Osaleme üle-Eestilises kogumiskampaanias.

Kampaania käigus kogutavad pandipakendid on pandimärgiga jookide plastpudelid ja plekkpurgid, mis viiakse tavaolukorras kaupluse taaratagastuspunkti. Kuna väga sageli satuvad need olmeprügisse või jäävad vedelema loodusesse, ongi projekti tähelepanu pääratud just sellele.

Kuna meie ei suuda võistelda suurte koolidega, ei ole me võtnud eesmärgiks selles kogumiskampaanias võitjaks tulla. Pigem on tähtsad meile projekti eesmärgid - suurendada koolipere keskkonnaalaseid teadmisi ja tutvustada vahetu kogemuse kaudu pakendite taaskasutusse suunamise tähtsust.

 

Viimati muudetud 10.03.2020.