Õpetajad õppimas

Loomise kuupäev 05.02.2023

Õpetajad tegid väljasõidu Tallinna Pelgulinna Gümnaasiumi, et tutvuda sealse õppekorraldusega ja õppida kolleegidelt. Meie fookuses oli õppeainete vaheline lõiming, tunnieesmärkide seadmine, tunnivaatlused ja õpilaste autonoomia arvestamine õppeprotsessis.

Päev täitis oma eesmärki. Saime mitmeid teadmisi, mida oma töös ja õppekorralduses rakendada. See ei ole küll kiire protsess, kuid liigume kindla sammuga selle poole.

Pildil ka Pelgulinna Gümnaasiumi direktor Tõnu Piibur ja õppejuht Tiina Tiit.

Foto: Marika Kivistik

Viimati muudetud 15.05.2023.